ทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานีมือถือ 084 242 5624 

ทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานีมือถือ 084 242 5624 

เปิดหน้าต่อไป

ประวัติการศึกษา

ทนายเอกทนายคุ้มครองสิทธิ์.com
ทนายเอกทนายคุ้มครองสิทธิ์.com

ประวัติการศึกษา

๒๕๔๓ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕๔๗ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพนักงานสอบสวน สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน

๒๕๕๓ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕๕๗ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕๕๘ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๒๕๕๙ ศิลปศาสตร์บัณฑิต

๒๕๕๙ หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๓๙ สถาบันพลังจิตตานุภาพ

๒๕๖๕ หลักสูตร   "วิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ"  


 

การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)